Sluta försök hitta giltiga argument för att kvinnor ska förbli diskriminerade

Pojkar är bråkigare än flickor så är det bara. Dom slåss och kastar saker på varandra och på flickor. Dom gapar och skriker och hörs mer. Detta har diskuterats sedan 60-talet. Ingen har någon ”bot” för det.

Vore kul om du kunde återkoppla ditt resonemang kring forskningen i detta ämne där många träter om huruvida den sociala miljön spelar större roll än gener och vice versa. Det pågår ju ständig forskning på detta – vet inte vilken skola du har tagit till dig men det verkar ju vara den som helt och hållet tror på miljö och helt bortser från arv.

Ett litet exempel bland tusentals:

http://fritanke.se/varfor-ar-kvinnor-radda-for-darwin/

-Två hopslagna kommentarer från samma avsändare

Ja, jag är av den uppfattningen att våra egenskaper och intressen formas av miljön vi växer upp i. De enda biologiska skillnaderna jag kan skriva under på är de faktiska skillnaderna, dvs våra biologiska kroppar som skiljer sig åt (att kvinnan har en snippa och livmoder medan mannen har en snopp). Argument som ”boys will be boys” köper jag inte alls, det tror jag är ett utmärkt sätt att slippa ta ansvar för hur fundamentalt olika våra barn växer upp på grund av deras kön. Och hur skillnaden sedan blir i livet. Jag vet inte vad det är för forskning du vill ha, men att använda länken som du hänvisar till som stöd för varför kvinnan borde acceptera sin plats som underordnad mannen känns helt galet. VI VET ju att kvinnor behandlas sämre än män ekonomiskt, politiskt och socialt. Det är ju inget hittepå. Kvinnor har sämre lön och därmed sämre pension än män (läs här), kvinnor har betydligt mindre inflytande i samhället via politiken än vad män har (läs här) samt kvinnor mördas, våldtas och blir slagna på grund av att de är just kvinnor som agerar fel (enligt mäns tolkning av hur en kvinna får vara) på olika sätt i sociala sammanhang. Som gör att män måste tillrättavisa (slå, våldta, mörda) och därmed har en helt annat möjlighet att leva och tänka fritt i det sociala sammanhanget (här kan du läsa ett stycke om det dödliga våldet mot kvinnor som oftast begås av män i kvinnans närhet. Se stycket under rubriken ”alkohol ofta med i bilden”).
Jag tänker att OM det verkligen nu är så att pojkar och flickor är så otroligt olika varandra, då är ju det snarare ett ännu starkare argument för genusmedvetenhet. Det känns spontant som att det blir ännu viktigare att barnen får träna på de egenskaper och uppmuntras för de kvalitéer och sidor som de då inte har lika mycket av biologiskt!? Om det nu är så att flickor föds som mer empatiska och mjuka och omhändertagande, är det inte då extra viktigt för pojkar att få träna sig i den biten? Och kanske att flickor då kan träna de egenskaper de då inte alls har naturligt som; styrka och att sätta sig själv i första rummet. Och om pojkar nu är mer våldsamma och bråkiga och vilda av naturen blir det inte extra viktigt att pojkar får hjälp med att tona ner den biten då?

Vi lever ju ett samhälle där kvinnan diskrimineras på alla plan, som går ut över hennes ekonomi, makt och liv. Så oavsett om vi tror att kvinnor är diskriminerade pga de är födda in i att bli det eller att de har blivit det pga sociala konstruktioner så måste det ju upphöra. Känns helt ointressant att prata om varför kvinnor är diskriminerade om man försöker hitta legitima skäl till varför hon fortsättningsvis också kommer vara det. Av naturliga eller onaturliga skäl, kvinnor är underordnade män i vårt samhälle idag och det finns inga giltiga skäl till att hon vidare ska acceptera detta. Så att föra debatten om varför pojkar och flickor är så otroligt olika varandra har ingen annan betydelse än för att motverka det, inte ursäkta.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *